Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken


ToolR Equipment B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Functienaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Post/Afleveradres

Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe door ToolR Equipment B.V. zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. 

 

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • ToolR Equipment B.V.verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijk grondslag voorhebben.
 • Verlenen van onze diensten;
 • Afhandelen en factureren van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame;
 • Informeren over wijzigingen van diensten of producten;
 • E-mail contact

 

Bewaartermijn
ToolR Equipment B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Delen met derden
ToolR Equipment B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen  aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ToolR Equipment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging
ToolR Equipment B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een afspraak maken om langs te komen op het telefoonnummer  +31621677780. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Cookies
ToolR Equipment B.V. gebruikt alleen technische, functionele en marketingtechnische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.