Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.toolr-equipment.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie:

ToolR Equipment B.V. streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat ToolR Equipment B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleed. ToolR Equipment B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

ToolR Equipment B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails ( tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van E-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het Emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verboden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met ToolR Equipment B.V. te corresponderen, accepteer je dit risico.

Intellectuele eigendom:

Alle publicaties en uitingen van ToolR Equipment B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ToolR Equipement B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.